Najava otvorenih radionica / Kako oblikovati interni centar procjene (AC)

Kako oblikovati interni centar procjene (AC)

Assessment centar se danas smatra najučinkovitijom metodom za procjenu i razvoj potencijala ljudi u modernom radnom kontekstu. Svrha može biti selekcijska, dijagnostička i/ili razvojna i organizacijama pomaže prepoznati i razvijati svoje nositelje uspjeha i razvoja.

Ova edukacija pomaže polaznicima da:

 • nauče oblikovati centar procjene koji će biti usklađen s potrebama njihove kompanije
 • upoznaju proces planiranja centra procjene
 • dobiju jasnoću svih ključnih elemenata centra procjene
 • dobiju smjernice za kreiranje i provedbu centra procjene u kompaniji te upute za važne post-assessment aktivnosti

Namijenjena je:

 • osobama zaduženima za razvoj ljudskih potencijala i HR procesa u kompaniji
 • menadžerima ljudskih potencijala
 • vlasnicima i direktorima manjih kompanija

Iz sadržaja:

 • Kako se pripremiti za assessment centar
  • Organizacijski ciljevi i svrha assessment centra
  • Razlika Assessment i Razvojni assessment i njihovi benefiti
 • Oblikovanje assessment/razvojnog assessment centra
  • Ključne sastavnice assessment i razvojnog assessment centra
  • Definiranje kompetencija za procjenu
  • Kako strukturirati assessment centar
  • Koje vježbe izabrati i kako ih rasporediti
 • Provedba
  • Kako se pripremiti za provedbu i o čemu sve treba voditi računa
  • Kako pripremiti instrumentarij
  • Kako napraviti procjenu
 • Opažači: Kako izabrati opažače, koja je uloga opažača i kako oblikovati edukaciju opažača
 • Izvještavanje: Oblikovanje pisanih izvještaja i davanje usmene povratne informacije
 • Zaštita, pohrana i čuvanje prikupljenih podataka
 • Vrednovanje assessment centra

Način rada:

 • tumačenje ključnih koncepata i elemenata
 • prikaz primjera procesa
 • analiza i razrada potreba i potencijala vaše kompanije za uspostavljanje mentorskih procesa
 • aktivno sudjelovanje svih polaznika u grupnim diskusijama i grupnim zadacima
 • u maloj grupi (do 10 polaznika) i u ugodnoj atmosferi

Voditeljica: Ema Borovina, dipl. psiholog, facilitator individualnog, timskog i organizacijskog razvoja, edukator, coach i savjetnik s gotovo 15 godina iskustva u kreiranju i provedbi programa za razvoj timova i ljudskih potencijala u poslovnim organizacijama, procjeni i razvoju potencijala menadžera i zaposlenika, edukacija radioničkog tipa, facilitaciji grupnih procesa i individualnom coachingu.

[Sarajevo]

Mjesto i vrijeme održavanja: 13.11.2018., 9:00 – 16:30, Bulevar Meše Selimovića 16, zgrada ASA Prevent

Cijena po polazniku: 270 KM + PDV. Za drugog polaznika iz iste kompanije odobravamo 10% popusta. Za članove HRM Udruženja odobravamo 20% popusta.

Prijave: do 11.11.2018. putem web stranice www.creativa.bae-maila radionice@creativa.ba ili telefona 061 482 961.

Prijavi se