Osnažujemo talente, razvijamo potencijale.
Povećavamo učinkovitost timova,
jačamo angažiranost zaposlenika.

Razvijajmo se zajedno!

Otvorene online edukacije u Creativi BH

Proljeće, 2022.

Emocionalna otpornost

Radionica emocionalna otpornosti sastoji se od četiri tematske cjeline: Suočavanje sa brigama, Mijenjanje ograničavajućih uvjerenja, Upravljanje emocijama i Postavljanje zdravih granica u odnosima. Ovaj ciklus fokusiran je na uvježbavanje tehnika koje će pomoći jačanju ključnih vještina koje su u osnovi naše emocionalne otpornosti.

Trajanje: četiri dvosatna modula

Datum: 17.03. (Suočavanje sa brigama), 24.03. (Mijenjanje ograničavajućih uvjerenja), 31.03. (Upravljanje emocijama) i 07.04. (Postavljanje zdravih granica u odnosima)

Vrijeme: 16.00 - 18.00h Mjesto: Radionice će se održati uživo ukoliko to epidemiološka situacija bude dozvoljavala.Vrijeme: 16.00 - 18.00h Mjesto održavanja radionice je u Sarajevu, a tačna lokacije će biti naknadno određena. Cijena po polazniku za jednu radionicu: 200 KM + PDV
*Maksimalan broj učesnika iz jedne kompanije je 5. Za privatno plaćanje cijena je umanjena za iznos PDV-a. Saznaj više Prijavi se

Selekcijski intervju

Selekcijski intervju je dvodnevna edukacija namijenjena HR specijalistima, stručnim saradnicima u ljudskim potencijalima, menadžerima koji sudjeluju u procesu selekcije kao i mladim psiholozima na početku karijere koji se planiraju baviti selekcijom i razvojem ljudskih resursa

Trajanje:dvodnevna edukacija Datum: 12.04. i 13.04. Vrijeme:09.00 – 16:30 Mjesto: Radionice će se održati uživo ukoliko to epidemiološka situacija bude dozvoljavala. Mjesto održavanja radionice je u Sarajevu, a tačna lokacije će biti naknadno određena.   Cijena po polazniku za jednu radionicu: Cijena po polazniku: 800 + PDV
*Za drugog polaznika iz iste kompanije odobravamo 10% popusta. Maksimalan broj učesnika iz jedne kompanije je 5. Saznaj više Prijavi se

Asertivnost, radionica o poštovanju i samopoštovanju

Radionica je namijenjena razvoju asertivnog stila ponašanja i komuniciranja. Učesnici ove radionice će imati priliku produbiti svoje razumijevanje asertivnosti i istražiti vlastita uvjerenja koja im stoje na putu asertivnog komuniciranja i djelovanja u odnosu sa drugima, te naučiti kako da se zauzmu za sebe i kažu ne istovremeno pokazujući poštovanje prema drugima.

Datum: 26.04.2022. Vrijeme:10.00 – 15:00 Mjesto: Radionice će se održati uživo ukoliko to epidemiološka situacija bude dozvoljavala. Mjesto održavanja radionice je u Sarajevu, a tačna lokacije će biti naknadno određena. Cijena po polazniku: 200 + PDV
*Maksimalan broj učesnika iz jedne kompanije je 5. Za privatno plaćanje cijena je umanjena za iznos PDV-a. Saznaj više Prijavi se

Vješt voditelj

Vješti voditelj je ciklus od 4 tematske cjeline: Uloga, posao i autoritet voditelja, Vještine motiviranja i delegiranja, Razgovor o očekivanjima, feedback i feedforward, Rješavanje konflikata i razvoj saradnje u timu. Ciklus je namijenjen unapređenju voditeljskih vještina i proširivanja razumijevanja psiholoških aspekata u vođenju ljudi.

Trajanje: četiri poludnevne edukacije

Datumi: 11.05. (Uloga, posao i autoritet voditelja), 18.05. (Vještine motiviranja i delegiranja), 25.05. (Razgovor o očekivanjima, feedback i feedforward) i 01.06. (Rješavanje konflikata i razvoj saradnje u timu)

Vrijeme: 13.00 – 16:30 Mjesto: Radionice će se održati uživo ukoliko to epidemiološka situacija bude dozvoljavala. Mjesto održavanja radionice je u Sarajevu, a tačna lokacije će biti naknadno određena. Cijena po polazniku: 800 + PDV (besplatna individualna sesija)
*Za drugog polaznika iz iste kompanije odobravamo 10% popusta. Za privatno plaćanje cijenja je umanjena za iznos PDV-a. Maksimalan broj učesnika iz jedne kompanije je 5. Saznaj više Prijavi se

Upravljanje konfliktima - ključni alati za vođenje teških razgovora

Učesnici ove radionice će imati priliku produbiti svoje razumijevanje komunikacije i konflikata, istražiti vlastiti stil reagovanja u konfliktima, te usvojiti alate za vođenje razgovora usmjerenih ka rješavanju problema i traganju za win – win rješenjima.

Datum: 08.06.2022. Vrijeme: 10.00 – 15:00 Mjesto: Radionice će se održati uživo ukoliko to epidemiološka situacija bude dozvoljavala. Mjesto održavanja radionice je u Sarajevu, a tačna lokacije će biti naknadno određena. Cijena po polazniku: 200 + PDV
*Maksimalan broj učesnika iz jedne kompanije je 5. Za privatno plaćanje cijena je umanjena za iznos PDV-a. Saznaj više Prijavi se

In house edukacije

Više informacija o ponudi In house edukacija možete pronaći u našem katalogu edukacija za 2022. godinu! Preuzmi katalog
 

Creativa BH d.o.o

Džemala BIjedića 160
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

tel: 033 760 090
fax: 033 760 091
mob: 061 482 961
e-mail: info@creativa.ba