Najava otvorenih radionica / Otvorene HR edukacije / Privlačenje i zadržavanje ključnih zaposlenika

Privlačenje i zadržavanje ključnih zaposlenika

Edukacija Privlačenje i zadržavanje ključnih zaposlenika fokusirana je na programe, inicijative i aktivnosti koje kompanije provode kako bi učinkovito privukle,  zadržavale, identificirale i usmjeravale razvoj ključnih zaposlenika i talenata.Namijenjena je:

 • HR specijalistima i HR menadžerima koji su u svom poslu orijentirani na procjenu kompetencija i razvoj zaposlenika
 • vlasnicima manjih kompanija
 • stručnim suradnicima u ljudskim potencijalima

Pomoći će vam da:

 • razumijete složeni koncept organizacijske sposobnosti da privuče, prepozna i zadrži angažirane zaposlenike
 • steknete uvid kakav uticaj na poslovanje kompanije imaju uspješni programi i inicijative za privlačenje i zadržavanje zaposlenika
 • naučite osmisliti i implementirati inicijative i sisteme zadržavanja ključnih zaposlenika
 • osvijestite važnost uključivanja svih nivoa organizacije u zadržavanje zaposlenika
 • razumijete važnost uspostave ciljanih HR procesa (analiza fluktuacije, ispitivanje stavova zaposlenih, razvoj i edukacija menadžmenta, ulazni i izlazni intervjui…) kako bi se osigurale učinkovite inicijative za zadržavanje zaposlenih
 • naučite osnovne principe EmployerBrandinga koje doprinose privlačenju i zadržavanju ključnih zaposlenika
 • osvijestite elemente vrijednosti i kulture organizacije koje unapređuju iskustvo pojedinca koje dovodi do ostanka u organizaciji

Način rada:

 • učenje kroz iskustvo i praksu putem analize elemenata za privlačenje i zadržavanje ključnih zaposlenika
 • praktičan rad na studiji slučaja kroz oblikovanje okvira programa privlačenja i zadržavanja zaposlenika
 • malo teorije i primjera najboljih praksi prezentirane na dinamičan i interaktivan način
 • aktivno sudjelovanje svih polaznika u grupnim diskusijama i u vježbanju situacija
 • uz stručnu razvojnu povratnu informaciju od voditelja
 • u grupi do 12 polaznika i u ugodnoj atmosferi

Voditeljica edukacije:

Jadranka Delač Hrupelj

Jadranka je stručnjakinja za organizacijski razvoj i razvoj ljudskih potencijala sa 35 godina iskustva. 1997. osnovala je Creativu i odonda je osmislila je i provela više stotina projekata za procjenu i razvoj kompetencija menadžera i zaposlenika u raznovrsnim hrvatskim kompanijama, te nekoliko projekata razvoja organizacijske kulture. Posebno je orijentirana na kreiranje konteksta za postizanje izvrsnosti i intenzivno je usmjerena na razvoj intervencija za jačanje kulture učinka. Educirana je u facilitaciji strateških radionica, ima široko psihoterapijsko obrazovanje (kibernetika, biheviroalna), certificirani je coach (wing-wave coach, sistemski gestalt coaching), a osobito bogato iskustvo ima u primjeni meditativnog hipnotičkog transa u razvoju i osnaživanju individualnih potencijala.

Mjesto i vrijeme održavanja: 11.06.2019., 9:00 – 16:30, Bulevar Meše Selimovića 16, zgrada ASA Prevent

Cijena po polazniku: 270 KM + PDV. Za drugog polaznika iz iste kompanije odobravamo 10% popusta. Za članove HRM Udruženja odobravamo 20% popusta.

U sklopu edukacije bit će organiziran ručak za polaznike.

Prijave: do 09.06.2019. putem web stranice www.creativa.ba, e-maila radionice@damirm1.sg-host.comili telefona 061 482 961.


Prijavi se