Organizacije / Angažiranost zaposlenika

Angažiranost zaposlenika

Potaknite promjenu, zatitrajte angažiranost

Jeste li znali da…

 • kompanije čiji su zaposlenici angažiraniji imaju veću profitabilnost i produktivnost
 • zaposlenike ne možete natjerati da budu angažiraniji, ali možete uticati na većinu faktora koji stvaraju uvjete u kojima su zaposlenici angažiraniji

Ako i vi tražite načine da povećate angažiranost zaposlenika, Creativa vam u tome može pomoći.

Procjena angažiranosti zaposlenika dat će vam jasnoću gdje ste trenutno i šta biste mogli poduzeti:

 • istraživanje angažiranosti i uzroka smanjene angažiranosti zaposlenika
 • istraživanje usklađenosti stavova i ponašanja zaposlenika s organizacijskim vrijednostima i strategijom kompanije

Usluge za povećanje angažiranosti usmjerene su prema osobama koje su ključne za stvaranje preduslova angažiranosti:

 • kratke radionice za visoki i srednji menadžment o stvaranju konteksta koji pogoduje razvoju angažiranosti zaposlenika
 • individualni rad s menadžmentom na razvoju kompetencija koje doprinose stvaranju konteksta u kojem su zaposlenici izraženije angažirani
 • razvojni ciklusi za zaposlenike koji su dobar model i koji svojim uticajem mogu snažno poticati jačanje angažiranosti kod ostalih zaposlenika
 • moderirani susreti timova i razvojne radionice za zaposlenike

Podrška u provođenju internih aktivnosti kojima ćete pozitivno uticati na angažiranost zaposlenih:

 • smjernice za jasnije komuniciranje zajedničke misije svim zaposlenicima
 • podrška HR-u u osmišljavanju i usustavljivanju aktivnosti koje doprinose angažiranosti zaposlenih
 • smjernice za povezivanje sistema upravljanja učinkom s aktivnostima za povećanje angažiranosti
 • osposobljavanje za interno provođenje razvojnih radionica

Kontaktirajte nas i zajedno ćemo otkriti koja od naših usluga će vam najviše pomoći u stvaranju uslova u kakvima se jača angažiranost zaposlenih.