Biti mentor

Namijenjena je:

 • Mentorima
 • osobama koje su uključene u oblikovanje i upravljanje mentorskim sistemom u kompaniji
 • HR stručnjacima, voditeljima učenja i razvoja
 • osobama koje rade sa pripravnicima u procesu uvođenja u posao
 • osobama koje imaju znanje i žele ga prenositi
 • osobama koje imaju znanje koje bi rado prenosile drugima i žele naučiti kako to činiti kroz mentorski odnos

Polaznicima omogućava:

 • Sticanje razumijevanje mentorskog procesa i uloge mentora u tom procesu
 • Razvoj vještina postavljanja mentorskih ciljeva i vođenja mentorskih susreta
 • Trening primjene alata za mentorsko vođenje: tumačenje i prenošenja znanja, iskustava i perspektiva, aktivno slušanje, davanje povratne informacije

Način rada:

 • Posebnosti mentorskog odnosa, uloga i odgovornosti mentora i mentoranta
 • Odgovornosti i obaveze mentora, podrška mentorima
 • Preporučena/zahtijevana dinamika mentorskog rada, način izvještavanja i dr.
 • Definiranje razvojnih (mentorskih) ciljeva
 • Proces i stilovi učenja (D. Kolb) i prilagođavanje stila podučavanja mentoriranja
 • Pregled uobičajenih mentorskih metoda u pojedinoj fazi mentorskog procesa
 • Uspostavljanje i razvoj odnosa s mentorantom
 • Mentorske vještine i komunikacijski alati u mentorskom radu – tumačenje i vježbaonica
 • Vještina davanja razvojne povratne informacije; stilovi u davanju povratne informacije
 • Načini reagiranja u situacijama kad mentorant iznosi problem s kojim je suočen
 • Mogući problemi u mentorskom radu i kako ih prevladati

Voditeljica: Ema Borovina, dipl. psih., facilitator individualnog, timskog i organizacijskog razvoja, edukator, coach i savjetnik s gotovo 20 godina iskustva u kreiranju i provedbi programa za razvoj timova i ljudskih potencijala u poslovnim organizacijama, procjeni i razvoju potencijala menadžera i zaposlenika, edukacija radioničkog tipa, facilitaciji grupnih procesa i individualnom coachingu.

Vrijeme i mjesto održavanja:

13.04.2023.

09:00 – 16:30

Mjesto održavanja radionice je u Sarajevu, a tačna lokacije će biti naknadno određena.

Cijena po polazniku: 350 KM + PDV.

Maksimalan broj učesnika iz jedne kompanije je 5. Za privatno plaćanje odobravamo 20% popusta.

Prijave: do sedam dana prije datuma održavanja radionice putem web stranice www.creativa.ba, e-mail-a info@creativa.ba ili telefona 062 189 316.