Organizacije / Centri procjene i razvoja

Centri procjene i razvoja

Otkrijte vrijednost i potencijal svojih zaposlenika i menadžera

Dinamizirajte ljudski potencijal svoje kompanije i pokrenite novi razvoj…

Razvijajte kulturu učinka…

Creativa centre procjene i razvoja provodi više od 10 godina. Klijenti i učesnici u centrima procjene i razvoja posebno cijene našu posvećenost prepoznavanju i usredotočenost na osnaživanje potencijala koje ljudi posjeduju.

I za vaše ključne zaposlenike ili odjele u kojima želite potaknuti ubrzani razvoj možemo:

• kreirati i provesti centar procjene, nakon kojeg ćete imati visoku jasnoću o razvijenosti ključnih kompetencija te o razvojnim potencijalnima i potrebama uključenih menadžera ili zaposlenika

• dizajnirati i provesti cjeloviti složeni razvojni ciklus, kroz koji ćemo zajednički sistemski usmjeriti uključene menadžere ili zaposlenike prema razvoju željenih ponašanja i načina razmišljanja, intenzivno ih educirati i ubrzano razvijati, te mjeriti uspješnost tog procesa početnom i završnom procjenom razvijenosti ključnih kompetencija

Centri procjene i razvoja (assessment i development centri) vrednuju i razvijaju kompetencije relevantne za organizacijsku efikasnost. Učesnici u centru procjene sudjeluju u simulacijama raznolikih poslovnih situacija tipičnih za radno mjesto za koje se natječu ili na kojem već rade. Njihova ponašanja i razvijenost kompetencija koje su ključne za uspjeh na tom radnom mjestu opaža nekoliko educiranih procjenjivača, koji naknadno zajednički daju procjenu o svakom učesniku.

Često je to prvi korak u specifično osmišljenom nizu razvojnih aktivnosti, koje se nadovezuju na razvojne potrebe pojedinog učesnika u razvojnom centru kao i na razvojne potrebe cijele grupe, te kompanije u cjelini. Takvi se razvojni ciklusi provode kroz duži vremenski period (nekoliko mjeseci do godinu dana). Kombiniraju se edukacije, individualne aktivnosti i razvojne radionice, tokom kojih učesnici ubrzano osvještavaju svoje snage i prostore za razvoj i istovremeno uče jedni od drugih i od edukatora kako biti uspješniji u poslu koji rade ili će uskoro raditi.