Najava otvorenih radionica / Ciklus emocionalne otpornosti

Ciklus emocionalne otpornosti

Ciklus emocionalne otpornosti fokusiran je na uvježbavanje tehnika koje će pomoći jačanju ključnih vještina koje su u osnovi naše emocionalne otpornosti. Obuhvata rad na unutrašnjim uvjerenjima i sabotirajućim monolozima, kao i na usvajanju konkretnih tehnika, vještina i komunikacijskih alata primjenjivih u različitim situacijama.

Ciklus čine tri tematske radionice: Suočavanje sa brigama, Jačanje samopoštovanja i Postavljanje zdravih granica u odnosima.  

Suočavanje sa brigama 

  • Razumijevanje povezanosti briga sa mislima i uvjerenjima
  • Prepoznavanje vrsta briga i razumijevanje razlike između briga o rješivim problemima i hipotetskih briga koje su van naše kontrole
  • Istraživanje tehnika koje pomažu smanjivanju osjećaja zabrinutosti

Prvi termin: 09.11.2021.

Drugi termin: 24.11.2021.

Jačanje samopoštovanja

  • Razumijevanje povezanosti uvjerenja, misli, emocija i ponašanja, te povezanosti uvjerenja i misli sa osjećajem samopoštovanja
  • Prepoznavanje vlastitih ograničavajućih uvjerenja i sabotirajućih unutrašnjih monologa
  • Praktičan rad na usvajanju uvjerenja i unutrašnjih monologa koji su u osnovi visokog samopoštovanja

Prvi termin: 16.11.2021.

Drugi termin: 01.12.2021.

Postavljanje zdravih granica u odnosima

  • Prepoznavanje vrsta granica u interpersonalnim odnosima, te prepreka i izazova koje stoje na putu ka postavljanju zdravih granica
  • Definiranju vlastite odgovornosti u interpersonalnim odnosima, prepoznavanje ličnih granica i stila reagovanja u odnosima
  • Usvajanje alata i vještina za postavljanje zdravijih granica, te komuniciranje vlastitih granica drugima

Prvi termin: 23.11.2021.

Drugi termin: 08.12.2021.

Moguće je prisustvovati samo jednoj radionici ili svim radionicama u ciklusu.

Vrijeme i način održavanja:

Radionice se održavaju putem Zoom platforme. Sve radionice održavaju se u terminu od 17:00 do 19:00.

Cijena za pojedinačnu radionicu iz ciklusa: 50 KM + PDV

Cijena za cijeli ciklus emocionalne otpornosti: 120 KM + PDV

Za privatno plaćanje cijena je umanjena za iznos PDV-a. Maksimalan broj polaznika iz jedne kompanije je 5.

Edukator: Adna Bašić, mag. psih., stručnjakinja za procjenu i razvoj potencijala i edukatorica za osobno razvoj, trenutno u edukacijskom procesu u oblasti geštalt psihoterapije.

Prijave: do sedam dana prije održavanja ciklusa putem web stranice (klikom na “Prijavi se”), e-mail info@creativa.ba ili telefona 062 189 316.