Najava otvorenih radionica / Emocionalna otpornost

Emocionalna otpornost

Radionica Emocionalna otpornost fokusirana je na uvježbavanje tehnika koje će pomoći jačanju ključnih vještina koje su u osnovi naše emocionalne otpornosti. Obuhvata rad na unutrašnjim uvjerenjima i sabotirajućim monolozima, kao i na usvajanju konkretnih tehnika, vještina i komunikacijskih alata primjenjivih u različitim situacijama.

Radionicu čine četiri tematske cjeline: Suočavanje sa brigama, Mijenjanje ograničavajućih uvjerenja, Upravljanje emocijama i Postavljanje zdravih granica u odnosima.  

Suočavanje sa brigama 

 • Razumijevanje povezanosti briga sa mislima i uvjerenjima
 • Prepoznavanje vrsta briga i razumijevanje razlike između briga o rješivim problemima i hipotetskih briga koje su van naše kontrole
 • Istraživanje tehnika koje pomažu smanjivanju osjećaja zabrinutosti

Mijenjanje ograničavajućih uvjerenja

 • Razumijevanje uvjerenja i načina na koji utiču na naše misli, emocije i ponašanja
 • Prepoznavanje vlastitih ograničavajućih uvjerenja i sabotirajućih unutrašnjih monologa
 • Praktičan rad na usvajanju konstruktivnijih uvjerenja i unutrašnjih monologa

Upravljanje emocijama

 • Razumijevanje emocija – šta su emocije, kako nastaju i koja je njihova svrha
 • Konstruktivni i nekonstruktivni načini izražavanja emocija
 • Tehnike upravljanja strahom i ljutnjom

Postavljanje zdravih granica u odnosima

 • Prepoznavanje vrsta granica u interpersonalnim odnosima, te prepreka i izazova koje stoje na putu ka postavljanju zdravih granica
 • Definiranju vlastite odgovornosti u interpersonalnim odnosima, prepoznavanje ličnih granica i stila reagovanja u odnosima
 • Usvajanje alata i vještina za postavljanje zdravijih granica, te komuniciranje vlastitih granica drugima

Edukator:

Adna Bašić, mag. psih., stručnjakinja za procjenu i razvoj potencijala i edukatorica za osobno razvoj, trenutno u edukacijskom procesu u oblasti geštalt psihoterapije.

Vrijeme i mjesto održavanja:

Datum: Četiri uzastopna četvrtka, od 17.03. do 07.04.2022. 

Vrijeme: 16:00 – 18:00

Radionica će se održati uživo ukoliko to epidemiološka situacija bude dozvoljavala. Mjesto održavanja radionice je u Sarajevu, a tačna lokacije će biti naknadno određena.

Cijena po polazniku: 200KM + PDV (besplatna individualna sesija)

Maksimalan broj učesnika iz jedne kompanije je 5. Za privatno plaćanje cijena je umanjena za iznos PDV-a.

Prijave: do 10.03.2022. putem web stranice (klikom na “Prijavi se”), e-mail info@creativa.ba ili telefona 061 482 961.