Interno dijeljenje znanja - mentorski i trenerski sistemi

Izgradite organizacijsku kulturu u kojoj je dijeljenje znanja vrijednost i svakodnevica…

Ubrzajte prenos organizacijskih vrijednosti i znanja na nove generacije zaposlenika…

Budite organizacija koja zaista cijeni (svoje) znanje.

Creativa vam nudi usluge profesionalnog savjetovanja u procesima formiranja mentorskih i trenerskih sistema unutar vaše organizacije, izbora mentora ili trenera, te edukacije za mentore i trenere.

Mentorski sistemi

Naša paleta usluga savjetovanja u kreiranju mentorskog sistema obuhvata podršku u razvoju mentorskog sistema koji će optimalno odgovoriti na potrebe temeljem kojih se preduzeće odlučilo razviti ili unaprijediti postojeći mentorski sistem, kao što su:

 • strukturirano uvođenje novih zaposlenika u posao
 • ubrzani i kontinuirani razvoj stručnjaka
 • priprema zaposlenika za preuzimanje složenijih poslova
 • priprema organizacije za odlazak većeg broja dugogodišnjih stručnjaka u penziju
 • očuvanje organizacijskih vrijednosti (kulture)
 • promicanje kulture učenja, znanja i zajedničkog razvoja

 

U tom procesu podržavamo vas: 

 • savjetovanjem za HR (ili radnu grupu koja razvija mentorski sistem) o dizajnu sistema, definiranju mjerila uspješnosti, izboru i edukaciji trenera ili mentora, praćenju, evaluaciji i doradi sistema…
 • pružanjem pomoći u izradi nacrta sistema i pratećih procedura i dokumenata
 • moderiranjem radionica s radnom grupom koja razrađuje mentorski program za radna mjesta za koja se predviđa veći broj mentorstava
 • podrškom kod izbora mentora (profil mentora/kriteriji; procjena potencijala i ključnih kompetencija)
 • početnom edukacijom mentora, uz naše standardne radionice kao što su Biti mentor ili za vas specifično krojeni program, te follow-up razvojnim aktivnostima za mentore
 • edukacijama za mentije i za menadžment o njihovim ulogama u vašem mentorskom sistemu
 • izradom vodiča za mentore (u pdf. formatu i/ili kao video-edukaciju)

 

Također vas pozivamo da nam se pridružite na otvorenim edukacijama za HR stručanjake na kojima učimo o mentorskim vještinama.

Interni treneri

Programe za razvoj internih trenera (za zaposlenike koji redovno nastupaju kao interni treneri) kreiramo na specifični upit klijenta, prilagođeno organizacijskim potrebama i profilu grupe. Moguća je izvedba grupnih ili individualnih edukacija i razvojnih susreta, te kreiranje programa u kojem se kombinira grupni i individualni rad sa trenerima.

Provodimo:

 • osnovnu edukaciju za interne trenere (principi podučavanja odraslih, oblikovanje i priprema treninga, prezentacijske i komunikacijske vještine trenera, metode prenosa znanja)
 • follow up radionice (za integraciju naučenog i osnaživanje trenera)
 • stručnu superviziju izvedbe internih treninga sa razvojnom povratnom informacijom treneru
 • edukacije naprednih nivoa trenerskih vještina
 • stručno usavršavanje trenera soft vještina u tematici i vještinama koje prenose polaznicima (psihologija i komunikologija, komunikacijske i interpersonalne vještine)

 

Za sve ostale zaposlenike koji prenose znanje kolegama kao povremeni interni treneri, pogledajte naše edukacije u In house ponudi kroz koje polaznici razvijaju razumijevanje principa podučavanja odraslih i temeljne vještine podučavanja i prenošenja zanja.

Na našoj edukaciji Metodika i trenerske vještine koju izvodimo i u otvorenoj ponudi dobrodošli su i vaši interni treneri, kao i HR stručnjaici koji provode interne radionice i edukacije.

Pored edukacije trenera, pružamo i usluge savjetovanja u dizajnu, implementaciji i unapređenju vašeg sistema internog dijeljenja znanja i/ili rada trenerske službe, te pomoć u izboru internih trenera (kriteriji, procjena ključnih kompetencija).

Osnažite interno dijeljenje i umnožavanje znanja u svojoj organizaciji. Dogovorite sastanak sa timom Creative.