Komunikacijska izvrsnost: Riječima do rješenja

 

 

Ovladajte vještinama jasne, efikasne i konstruktivne komunikacije.

Datum održavanja: tri uzastopne srijede od 15.11. do 29.11.

Creativin edukacijski ciklus Komunikacijska izvrsnost: Riječima do rješenja namijenjena je osobama koje žele povećati djelotvornost svoje komunikacije sa drugima, osvijestiti vlastiti stil komuniciranja, razvijati ga i izgrađivati, te je posebno koristan onima koje žele razvijati vještine konstruktivne komunikacije u teškim razgovorima i/ili konfliktnim situacijama.

Radionica je namijenjena:

  • svima koji žele razviti saradnički (asertivni) i djelotvorni (na cilj usmjereni) stil komunikacije
  • osobama koje u svakodnevnom radu koriste komunikaciju (motiviranje drugih, davanje feedback-a, razgovor sa djecom, komunikacija sa klijentima…)
  • voditeljima timova, ali i zaposlenicima koji nemaju formalni autoritet voditelja, a trebaju osigurati posvećenost drugih kolega zajedničkim ciljevima
  • pojedincima koji žele unaprijediti opće komunikacijske vještine u svakodnevnim situacijama, te jačati svoje samopouzdanje u komunikaciji, sposobnost izražavanja, slušanja i sl.

Ova edukacija polaznicima omogućava:

  • Razumijevanje komunikacijskog procesa i najčešćih prepreka u komunikaciji
  • Oblikovanje efikasnih i jasnih poruka
  • Jačanje vještina aktivnog slušanja
  • Treniranje situacija relevantnih za iskustvo polaznika u sigurnom i podržavajućem okruženju

Edukatorice

Adna-Basic

Adna Bašić, MA psih, stručnjakinja za procjenu i razvoj potencijala, te edukatorica za profesionalni i osobni razvoj. Facilitatorica individualnog, timskog i organizacijskog razvoja i savjetnica u osmišljavanju i vođenju edukacija, projekata procjene, te usluga HR konsaltinga. Trenutno u edukaciji za geštalt psihoterapeuta. Zaposlena u Creativi od 2019. godine.

Azra-Basic

Azra Bašić, MA psih, stručnjakinja za procjenu i razvoj potencijala, te edukatorica za profesionalni i osobni razvoj. Facilitatorica individualnog, timskog i organizacijskog razvoja i savjetnica u osmišljavanju i vođenju edukacija, projekata procjene, te usluga HR konsaltinga. Trenutno u edukaciji za NLP praktičara. Zaposlena u Creativi od 2021. godine.

Vrijeme i mjesto održavanja: tri uzastopne srijede od 15.11. do 29.11. od 14:00 do 18:00.
Mjesto održavanja radionice je u Sarajevu, a tačna lokacije će biti naknadno određena.

Cijena rana kotizacija (za prijave do 15.10.): 450 KM + PDV

Cijena kasna kotizacija: 490 KM + PDV

Napomene: Maksimalan broj učesnika iz jedne kompanije je 5. Za privatno plaćanje odobravamo 20% popusta.

→ Link za prijavu na radionicu 

Za sve dodatne informacije i prijave kontaktirajte nas putem info@creativa.ba