Mentorstvo i trenerske vještine

Mentorstvo nije samo prenos znanja, već i inspiracija za postizanje nečeg većeg od onoga što mislimo da možemo.

Razvoj mentorskih sistema i sistema prenošenja znanja na organizacijskom nivou su ključni ukoliko želite biti organizacija koja koja gradi kulturu učenja iz iskustva i prenošenja znanja. Nove generacije kao jedan od ključnih faktora u biranju poželjnog poslodavca ističu strukturirano uvođenje u posao i mentorsku podršku u prvim godinama rada. Dobro izabrani mentori nisu samo prijenosnici znanja nego i snažni promotori organizacijskih vrijednosti i model poželjnog ponašanja u kompaniji. Sistemskim uređivanjem mentorskih procesa koji već postoje u poduzeću i stvaranjem okvira u kojem se lakše razvijaju nove mentorske veze, organizacija se postupno razvija u učeći organizam koji je spremniji za prilagođavanje promjenama koje donosi budućnost

Konsultanti Creative BH svoje iskustvo i znanje u oblasti mentorstva dijele sa vama kako bi vam bili podrška u tome da:

  • osnažujete uposlenike koji se nalaze u mentorskim ulogama i podučavate ih vještinama prenošenja znanja;
  • razvijate mentorski i coaching stil vođenja koji će potaknuti razvoj i promjenu kod saradnika;
  • kreirate održive mentorske sisteme i procese

 

U Creativi se već 25 godina bavimo edikacijama, tereninzima, dizajniramo i izvodimo radionice kako bismo potaknuli razvoj i učenje kod naših klijenata. Svoju ekspertizu u oblasti trenerskih vještina dijelimo sa vama kroz Train the rainer i druge radionice fokusirane na dizajniranje i izvođenje edukacija, te prenošenje znanja unutar organizacija. Cilj nam je podržati vas u:

Usvajanju teorijskog i praktičnog znanja za kreiranje internih treninga i radionica u skladu s temeljnim principima u prijenosu znanja i u poučavanju odraslih

Sticanju dubokog razumijevanja procesa i principa učenja kod odraslih, stilova učenja, faza u procesu učenja i u procesu poučavanja

Razvoju strukturiranog pristupa u pripremi internih treninga i sticanju znanja o primjeni različitih metoda prenosa znanja kolegama

Bržem prepoznavanju otpora polaznika i usvajanju tehnika za prevladavanje otpora

Razvoju prezentacijskih i komunikacijskih vještina potrebnih za uspješno vođenje treninga i radionica

Creativini edukacijski programi iz oblasti mentorstva i trenerskih vještina:

  • Train the trainer – kreiranje i izvedba edukacijskih radionica
  • Biti mentor
  • Career coaching
  • Coaching vještine za voditelje
  • Mentorski sistemi

Budite mentori i edukatori koji će inspirisati razvoj i pozitivne pomake.

Kontaktirajte nas i zakažite informativni razgovor sa edukatorima Creative za više informacija o pojedinom edukacijskom programu.