Najava otvorenih radionica / Otvorene HR edukacije / Metodika i trenerske vještine

Metodika i trenerske vještine

Namijenjena je:

 • internim trenerima (početnicima i onima koji već imaju iskustva i žele unaprijediti svoja znanja i vještine u dizajniranju i u vođenju internih treninga)
 • zaposlenicima koje kreiraju i provode interne edukacije, treninge i radionice
 • HR specijalistima koji sudjeluju u edukaciji zaposlenika provođenjem internih radionica
 • osobama imaju znanje koje bi rado podijele s drugima i žele naučiti kako strukturirati i kako voditi edukaciju u formi interaktivnog predavanja ili dinamične radionice

Polaznicima omogućava:

 • Usvajanje teorijskog i praktičnog znanja za kreiranje internih treninga i radionica u skladu s temeljnim principima u prijenosu znanja i u poučavanju odraslih
 • Sticanje dubokog razumijevanja procesa i principa učenja kod odraslih, stilova učenja, faza u procesu učenja i u procesu poučavanja
 • Razvoj strukturiranog pristupa u pripremi internih treninga i sticanje znanja o primjeni različitih metoda prijenosa znanja kolegama
 • Brže prepoznavanje otpora polaznika i usvajanje tehnika za prevladavanje otpora
 • Razvoj prezentacijskih i komunikacijskih vještina potrebnih za uspješno vođenje treninga i radionica

Iz sadržaja:

 • Temeljni principi u prenosu znanja, principi u podučavanju odraslih
 • Stilovi učenja (prema Davidu Kolbu), faze u procesu učenja i faze u procesu podučavanja
 • Mogući otpori i kako ih prevladati, važnosti i tehnike motiviranja polaznika za učenje
 • Proces dizajniranja internog treninga, radionice ili interaktivnog predavanja
 • Metode prijenosa znanja; dizajniranje i primjena praktičnih vježbi i zadataka
 • Verbalni i neverbalni nastup trenera
 • Vještine poticanja, usmjeravanja i zaključivanja diskusije
Voditeljica: Ema Borovina, dipl. psih., facilitator individualnog, timskog i organizacijskog razvoja, edukator, coach i savjetnik s gotovo 20 godina iskustva u kreiranju i provedbi programa za razvoj timova i ljudskih potencijala u poslovnim organizacijama, procjeni i razvoju potencijala menadžera i zaposlenika, edukacija radioničkog tipa, facilitaciji grupnih procesa i individualnom coachingu.Vrijeme i mjesto održavanja:

29.03. i 30.03.

09:00 – 16:30

Mjesto održavanja radionice je u Sarajevu, a tačna lokacije će biti naknadno određena.

Cijena po polazniku: 690 KM + PDV.

Maksimalan broj učesnika iz jedne kompanije je 5. Za privatno plaćanje odobravamo 20% popusta.

Prijave: do sedam dana prije datuma održavanja radionice putem web stranice www.creativa.ba, e-mail-a info@creativa.ba ili telefona 062 189 316.