Organizacijska kultura

Teško je opisati, no lako ćete je osjetiti. Nalazi se među prva tri prioriteta lidera u svijetu. Vitalna je za organizacijski uspjeh, a može pojesti strategiju za doručak.

Zbog nje samo 20 posto inicijativa promjene u organizacijama ostvaruje zadane ciljeve. Ipak, samo 28 posto lidera razumije kulturu kompanije koju vode, a tek 15 posto smatra da organizacijska kultura organizacije podržava razvoj poslovanja u željenom smjeru.

Uslijed COVID pandemije nastupila je disrupcija života i rada koja nas je sve izbacila iz kontrole i komfora. Počeli smo preispitivati odnos prema nama samima, jednih prema drugima, prema poslu, prema vanjskom svijetu. Stvorile su se nove potrebe zaposlenika i samih kompanija, ali i nova mjerila uspjeha. Kada to uparimo sa sve kompleksnijim uvjetima na tržištu rada, proaktivno upravljanje razvojem organizacijske kulture više nije mogućnost, nego nužnost.

Podrška u procesu razvoja kulture otpornih organizacija u kojima ljudi žele raditi

Bilo da su u procesu transformacije poslovanja ili žele razvijati otporne i održive organizacije u kojima ljudi žele raditi, leadership se treba intenzivnije baviti internom dinamikom i razvojem organizacijske kulture. Ta potreba u organizaciji još je izraženija u doba intenzivnih i stalnih promjena.

Creativa pomaže organizacijama u procesu razvoja organizacijske kulture kroz tri faze:

  • Uvid i usklađivanje – mjerimo organizacijsku kulturu uz pomoć svjetski renomiranog alata
  • Priprema i plan – razrađujemo ključne poluge promjene i odabiremo alatnicu
  • Provedba i praćenje – pokrećemo intervencije i osiguravamo praćenje da bi se ostvarila sistemska promjena

 

Creativinih 25 godina iskustva u području organizacijskog razvoja i najnovija saznanja iz područja organizacijske kulture podržat će vas u razvoju otpornih organizacija koje prijetnje pretvaraju u prilike.

Interaktivna i iskustvena radionica "Organizacijskom kulturom do otpornosti i održivog rasta"

Multidisciplinarni tim Creative kreirao je interaktivnu, iskustvenu radionicu koja osvještava šta je organizacijska kultura i zašto je važna, od čega se sastoji i kako djeluje, koji su preduvjeti za njen uspješan razvoj i koji mehanizmi podržavaju da organizacijska kultura zaista živi u organizaciji. Više o radionici pročitajte ovdje.

Kontaktirajte nas i dogovorite sastanak s timom Creative. Podijelite s nama svoje ciljeve i potrebe za podrškom u razvoju organizacijske kulture.

Nazad na pregled