Osobni razvoj

Prepoznajte svoje vrijednosti, snage, potencijale. Otključajte radoznalost. Otvorenog srca i uma zakoračite putem razvoja, rasta i jačanja osjećaja samovrijednosti. 

Osobni razvoj je u srcu svega što radimo u Creativi, pažljivo ga njegujemo u svakoj od nas i potičemo kod naših klijenata. Naša misija je da gradimo kulturu u kojoj se svjesno i sa pažnjom posvećujemo osobnom razvoju, tražimo prilike za učenje iz iskustva, otvoreno i sa radoznalošću posmatramo svoje snage i razvojna područja, te odlučno i sa samopouzdanjem kreiramo pozitivne promjene, nove navike i ponašanja.

Creativine usluge fokusirane na podršku u osobnom razvoju:

Zajedno sa vama koračamo kroz razvojne aktivnost, kreirajući ugodnu atmosferu punu povjerenja. Posvećene smo osnaživanju i proširivanju vaših osobnih potencijala i kompetencija, podizanju samosvijesti i jačanju samopouzdanja.

Kroz samorefleksiju, postavljanje ciljeva i kontinuirano učenje, možete krenuti na put prema ostvarenju svojeg punog potencijala i ispunjenju svojih ciljeva. Osobni razvoj nije cilj koji se jednom postigne, već način života koji nas vodi ka neprestanom rastu, osjećaju smisla, ispunjenosti i zadovoljstva.

Vjerujemo u ljude i njihove potencijale. Pružamo podršku u razvoju.