Osobni razvoj

Asertivnost: Kako se zauzeti za sebe i reći ne

Radionica je namijenjena razvoju asertivnog stila ponašanja i komuniciranja. Učesnici ove radionice će kroz dva modula imati priliku produbiti svoje razumijevanje asertivnosti i istražiti vlastita uvjerenja koja im stoje na putu asertivnog komuniciranja i djelovanja u odnosu sa drugima, te naučiti kako da se zauzmu za sebe i kažu ne istovremeno pokazujući poštovanje prema drugima.

Voditeljica: Adna Bašić, mag. psih., stručnjakinja za procjenu i razvoj potencijala i edukatorica za osobno razvoj, trenutno u edukacijskom procesu u oblasti geštalt psihoterapije.

Trajanje: četiri sata podijeljena u dva dvosatna modula

Datum: 18.03. (Modul I) i 25.03. (Modul II)

Vrijeme: 17.00 – 19.00

Način rada: Online (Zoom platforma, grupa do 10 polaznika)

Cijena: 80 KM + PDV

Napomena: Za privatno plaćanje cijena je umanjena za iznos PDV-a. Maksimalan broj učesnika iz jedne kompanije je 5.

Prijavi se


Ključni alati za vođenje konstruktivnih razgovora

Radionica Ključni alati za vođenje konstruktivnih razgovora namijenjena je usvajanju osnovnih alata za uspješno vođenje razgovora u različitim situacijama. Učesnici ove radionice će kroz dva trosatna modula imati priliku produbiti svoje razumijevanje komunikacijskog procesa, razvijati vještine koje će im omogućiti da na konstruktivan način izgovore svoja mišljenja i potrebe, a da pri tome sačuvaju povjerenje i potaknu sagovornike na konstruktivan razgovor.

Voditeljica: Adna Bašić, mag. psih., stručnjakinja za procjenu i razvoj potencijala i edukatorica za osobno razvoj, trenutno u edukacijskom procesu u oblasti geštalt psihoterapije.

Trajanje: šest sati podijeljenih u dva trosatna modula

Datum: 15.04. (Modul I) i 22.04. (Modul II)

Vrijeme: 16.00 – 19.00

Način rada: Online (Zoom platforma, grupa do 10 polaznika)

Cijena: 120 KM + PDV

Napomena: Za privatno plaćanje cijena je umanjena za iznos PDV-a. Maksimalan broj učesnika iz jedne kompanije je 5.

Prijavi se

Ključni alati za kontruktivno rješavanje konflikata

Radionica Ključni alati za konstruktivno rješavanje konflikata namijenjena je usvajanju osnovnih alata za uspješno upravljanje konfliktima. Učesnici ove radionice će kroz dva trosatna modula imati priliku produbiti svoje razumijevanje konflikata, istražiti vlastiti stil reagovanja u konfliktima, usvojiti alate koji će im omogućiti vođenje razgovora usmjerenih ka rješavanju problema i traganju za win – win rješenjima.

Voditeljica: Adna Bašić, mag. psih., stručnjakinja za procjenu i razvoj potencijala i edukatorica za osobno razvoj, trenutno u edukacijskom procesu u oblasti geštalt psihoterapije.

Trajanje: šest sati podijeljenih u dva trosatna modula

Datum: 27.05. (Modul I) i 03.06. (Modul II)

Vrijeme: 16.00 – 19.00

Način rada: Online (Zoom platforma, grupa do 10 polaznika)

Cijena: 120 KM + PDV

Napomena: Za privatno plaćanje cijena je umanjena za iznos PDV-a. Maksimalan broj učesnika iz jedne kompanije je 5.

Prijavi se

Aktivno slušanje

Radionica je namijenjena razvijanju vještina aktivnog slušanja. Kroz ovu dvosatnu radionicu učesnici će imati priliku učiti o vještinama aktivnog slušanja i ulozi koju ono ima u komunikacijskom procesu i izgradnji odnosa, te će uvježbavati tehnike aktivnog slušanja.

Voditeljica: Adna Bašić, mag. psih., stručnjakinja za procjenu i razvoj potencijala i edukatorica za osobno razvoj, trenutno u edukacijskom procesu u oblasti geštalt psihoterapije.

Trajanje: 2 sata

Datum: 24.06.2021.

Vrijeme: 17.00 – 19.00

Način rada: Online (Zoom platforma, grupa do 10 polaznika)

Cijena: 50 KM + PDV

Napomena: Za privatno plaćanje cijena je umanjena za iznos PDV-a. Maksimalan broj učesnika iz jedne kompanije je 5.

Prijavi se