Organizacije / Psihološko profiliranje

Psihološko profiliranje

Prepoznajte ljude koji će vam stvarati najveću vrijednost

Izaberite one koji će njegovati vaše organizacijske vrijednosti…

Zaposlite ili unaprijedite one koji će vam stvarati vrhunske rezultate…

Creativa BH već 5 godina provodi psihološko profiliranje kandidata za zaposlenje ili za napredovanje u brojnim i raznovrsnim organizacijama, od malih inovativnih kompanija do velikih multinacionalnih organizacija.

Psihološki profil razjašnjava koliko je pojedina osoba usklađena s potrebama radnog mjesta za koje se natječe ili na kojem već radi, u vidu njegove osobnosti, sposobnosti, motivacije, razvijenosti ključnih kompetencija, te načina na koje se nosi s promjenama i izazovnim situacijama. Ta jasnoća pomaže u:

  • izboru novih zaposlenika
  • stjecanju jasnoće s kakvim ljudskim potencijalima raspolažete
  • provjeri usklađenosti potencijala postojećih zaposlenika sa zahtjevima njihovog radnog mjesta
  • procjeni usklađenosti sistema vrijednosti pojedinog zaposlenika sa željenom organizacijskom kulturom
  • prepoznavanju posebno talentiranih zaposlenika
  • planiranju razvojnih aktivnosti na individualnom i na organizacijskom nivou

Ovisno o ciljevima koji se psihološkim profiliranjem žele postići koristimo manje ili više složene kombinacije psihološke procjene i procjene razvijenosti ključnih kompetencija.

Uobičajena metodologija pri izboru novih zaposlenika sastoji se iz primjene nekoliko testova za procjenu kognitivnih sposobnosti i upitnika osobina ličnosti te polu-strukturiranog intervjua, temeljem kojih psiholog kreira pisani izvještaj o pojedinom kandidatu i daje procjenu usklađenosti kandidata s radnim mjestom za koje se natječe.