Psihološko profiliranje i Assessment centri

Identificirajte i razvijajte one ljude koji će njegovati vaše organizacijske vrijednosti…

Prepoznajte talente koji će vam stvarati vrhunske rezultate i donositi najveću vrijednost…

U situacijama kada…

…želite bolji uvid u ljudski kapital i potencijal kojim raspolažete,

…trebate stručnu pomoć u prepoznavanju pojedinaca koji će biti ključni nositelji razvoja vaše kompanije u dolazećim vremenima,

…pokrećete novi ciklus razvoja i treba vam veća jasnoća kakvim razvojnim aktivnostima trebate podržati pojedince koji će u tom razvojnom ciklusu imati važne uloge,

…zapošljavate nove ljude i kada unapređujete postojeće zaposlenike…

Creativa je ovdje za vas sa uslugama dubinske psihološke procjene, koje temeljimo na visokom nivou razumijevanja ljudske prirode i njene interakcije sa poslovnim okruženjem. Pri tome se vodimo humanističkim pristupom, te smo usmjereni na potencijale i snage iz kojih se ljudi razvijaju, uče i doprinose rezultatu i kompaniji.

Oslonite se na više od 20 godina dugu tradiciju provođenja ovih usluga koju ima Creativa grupa i na naš visok nivo stručnosti u procjeni ljudskih potencijala, identificiranju talenata i kreiranju razvojnih planova na osnovu procjene.

Nudimo sljedeće usluge u oblasti procjene potencijala, menadžera i talenata, te selekcije kandidata:

Psihološko profiliranje

Provodimo usluge psihološkog profiliranja kandidata za zaposlenje ili identificiranja talenata za napredovanje u brojnim i raznovrsnim organizacijama, od malih inovativnih kompanija do velikih multinacionalnih organizacija.

  • Psihološki profil razjašnjava koliko je pojedina osoba usklađena sa potrebama radnog mjesta, u vidu njegove ličnosti, sposobnosti, motivacije, razvijenosti ključnih kompetencija, te načina na koje se nosi s promjenama i izazovnim situacijama.

 

Uobičajena metodologija sastoji se iz primjene nekoliko testova za procjenu kognitivnih sposobnosti i upitnika osobina ličnosti, te polu-strukturiranog bihevioralnog intervjua, temeljem kojih psiholog kreira pisani izvještaj o zaposleniku i daje procjenu usklađenosti uposlenika ili kandidata sa potrebama i zahtjevima radnog mjesta.

Assessment / Development centri

Unzad 20 godina otkako kreiramo i provodimo ovaj tip usluga, Creativa grupa je provela preko 40 opsežnih AC/DC projekata za različite nivoe menadžmenta (od članova uprave do voditelja timova) i za eksperte na ključnim izvršiteljskm pozicijama. I za vaše ključne zaposlenike, odjele ili timove u kojima želite potaknuti ubrzani razvoj možemo kreirati i provesti centar procjene, nakon kojeg ćete imati visoku jasnoću o razvijenosti ključnih kompetencija, te o razvojnim potencijalnima i potrebama uključenih menadžera ili zaposlenika.

  • Klijenti i sudionici u centrima procjene i razvoja posebno cijene našu posvećenost u prepoznavanju i usredotočenost na osnaživanje potencijala koje ljudi posjeduju.

 

Centri procjene i razvoja (assessment i development centri) vrednuju i razvijaju kompetencije relevantne za organizacijsku efikasnost. Učesnici u centru procjene sudjeluju u simulacijama raznolikih poslovnih situacija tipičnih za radno mjesto na osnovu kojeg se procjenjuju. Njihova ponašanja i razvijenost kompetencija koje su ključne za uspjeh na tom radnom mjestu opaža nekoliko educiranih procjenjivača, koji naknadno zajednički daju procjenu o svakom učesniku.

Kontaktirajte nas i dogovorite sastanak s timom Creative. Stavite i vi čovjeka u središte svog razvoja!