Rad od kuće – šta smo naučili

 

 

 

Uvidi na temelju našeg istraživanja o radu od kuće

Danas živimo u VUCA svijetu – svijetu koji je istovremeno promjenjiv (voltile), nesiguran (uncertain), složen (complex) i dvosmislen (ambiguous). Takav svijet karakterišu neprestane i brze promjene, te manjak jasnoće o tome šta budućnost donosi. COVID-19 pandemija potvrdila je da doista živimo u VUCA svijetu, te je zahtijevala brzu prilagodbu naših uobičajenih praksi i načina rada. Brojne kompanije morale su preseliti svoje poslovanje iz ureda u domove zaposlenika, s vrlo malo vremena za pripremu i prilagodbu na novi način rada. Uzimajući u obzir da je veliki dio zaposlenika u prethodnom periodu radio od kuće, odlučile smo istražiti koji su benefiti, a koji izazovi takvog oblika rada te saznati što možemo naučiti iz ovog iskustva.

Istraživanje smo provele u dvije zemlje – Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U istraživanju u Hrvatskoj učestvovalo je 235 ispitanika, dok je u istraživanju u Bosni i Hercegovini učestvovalo 224 ispitanika.

U daljnjem prikazu rezultata biti će opisani samo rezultati za Bosnu i Hercegovinu.

ŠTA SMO NAUČILI?

LEKCIJA 1: Prethodno iskustvo igra značajnu ulogu u procesu prilagodbe!

Rezultati pokazuju da su se zaposlenici koji od ranije imaju iskustvo rada od kuće lakše prilagodili u novonastaloj situaciji, te percipirali da su uspješniji u izvršavanju svojih zadataka i da imaju bolji kvalitet rada od kuće u odnosu na zaposlenike koji nemaju prethodno iskustvo rada od kuće. Ovi rezultati govore da je zaposlenicima koji prvi put počinju raditi od kuće potrebno pružiti veću podršku u procesu prilagodbe u odnosu na zaposlenike koji već imaju iskustvo rada od kuće.

LEKCIJA 2: Direktan ljudski kontakt ostaje važan!

Jedan od glavnih nedostataka rada od kuće koji su sudionici percipirali jeste upravo manjak socijalnih interakcija i kontakata. 41,1% učesnika izjavilo je da im je teže održati pozitivnu atmosferu i timski duh kod kuće naspram u uredu. S obzirom da direktan ljudski kontakt ima pozitivne psihološke efekte i doprinosi osjećaju timske kohezije i povezanosti, u ovakvim je situacijama jako važno voditi brigu kako nadomjestiti nedostatak istoga i zadržati povezanost tima (a i same kompanije).

LEKCIJA 3: Praćenje podređenih je moguće online, no (potpuno) vođenje zahtjeva dodatnu podršku!

Većina voditelja izjavila je kako jednako uspješno mogu pratiti rezultate te provjeravati i nadgledati rad podređenih kod kuće i u uredu. No, nadovezujući se na prethodnu lekciju, izazovi se pojavljuju u dijelovima vođenja koji (uobičajeno) proizlaze iz direktnih socijalnih interakcija kao što je upravljanje odnosima i rješavanje sukoba u timu. Također, voditelji procjenjuju da im je teže motivirati zaposlenike u radu od kuće u odnosu na rad u uredu. U skladu s time, voditeljima može biti korisna podrška u području motiviranja zaposlenika, upravljanja odnosima i sukobima u timu u rad od kuće.

LEKCIJA 4: Postoje velike varijacije u percepciji učinkovitosti prilikom rada kod kuće i u uredu!

Dok se neki opisuju produktivnijima u radu kod kuće, neki opisuju nižu učinkovitost i koncentraciju prilikom rada od kuće. S obzirom da je period u kojem je provedeno istraživanje bio izrazito stresan, te zahtijevao prilagodbu u različitim oblastima života, možemo pretpostaviti da je dio varijacija nastao i pod uticajem uvjeta u kojima su se zaposlenici našli. No iako su neki zaposlenici ocijenili da imaju poteškoće sa produktivnošću i koncentracijom, većina navodi da su u radu od kuće bili jednako ili više uspješni u određivanju prioriteta, kvaliteti rada i završavanju zadataka. Iako se prema ovim rezultatima čini da zaposlenici percipiraju da su ishodi rada prilikom rada od kuće jednako kvalitetni kao prilikom rada u uredu,  dio zaposlenika se ipak suočavao sa velikim izazovima u oblasti produktivnosti i učinkovitosti, te procijenio da ima narušen balans privatnog i poslovnog života. Stoga kompanije koje planiraju buduću implementaciju rada od kuće trebaju posebno obratiti pažnju na efikasnost svojih radnika i pružiti im individualnu podršku kako bi bili maksimalno učinkoviti.

LEKCIJA 5: Zaključna lekcija!

Iako rad od kuće donosi određene benefite, kako bi se potpuno iskoristio njegov potencijal, potrebno je pripremiti zaposlenike, voditelje, a i same kompanije na ovakav oblik rad. Mnoge komapnije su se u ovoj situaciji našle nespremne i uslijed povećane količine stresa, nailazile na izazove u prilagodbi na nastalu situaciju. Iako je ovo bilo specifično razdoblje, popraćeno raznolikim stresnim situacijama, omogućilo je dijelu kompanija barem približan uvid u to kako to izgleda rad od kuće. Istovremeno, treba uzeti u obzir da su se uvjeti rada od kuće u ovoj situaciji razlikovali od uobičajenih uvjeta, posebice poradi COVID-19 pandemije i nužnosti da svi ukućani budu istovremeno prisutni u radno vrijeme.

S obzirom na percipiranu fleksibilnost i uštedu vremena koju ovakav oblik rada donosi, vjerujemo da ga u budućnosti treba razmotriti kao dodatnu mogućnost radu iz ureda. Istovremeno, treba voditi računa da se uslijed prebacivanja na rad od kuće ne izgubi dobra atmosfera i socijalne interakcije među zaposlenicima te da zaposlenici budu spremni za ovaj oblik rada i imaju osigurane adekvatne uvjete za isti.

Radoznali smo vidjeti šta nam budućnost donosi u ovoj oblasti, te pratiti trendove i promjene koje će uslijediti…

 

KARAKTERISTIKE UČESNIKA ISTRAŽIVANJA RADA OD KUĆE

 

SPOL

71,90% žena
28,10% muškaraca

 

STEPEN OBRAZOVANJA

71,40% Visoka stručna sprema/Magisterij
14,70% Viša stručna sprema
6,70% Poslijediplomsko obrazovanje
6,70% Srednja stručna sprema (četverogodišnja)
0,40% Srednja stručna sprema (trogodišnja)

 

VELIČINA KOMPANIJE

21,90% velika (više od 250 zaposlenika)
40,20% srednja (50 – 249 zaposlenika)
22,30% mala (9 – 49 zaposlenika)
15,60% mikro (do 9 zaposlenika)

 

HIJERARHIJSKA ULOGA U KOMPANIJI

56,30% izvršitelji/ica
23,70% voditelj/ica (niži i srednji menadžment)
10,30% voditelj/ica (visoki menadžment)
5,40% direktor/ica ili vlasnik/ica kompanije

 

PRETHODNO ISKUSTVO RADA OD KUĆE

61,60% DA
38,40% NE

 

Ukoliko Vas zanimaju detaljniji rezultati ovog istraživanja, javite nam se na: info@creativa.ba