Razvoj leadershipa

Mi u Creativi u fokus stavljamo razvoj liderstva, a ne samo razvoj lidera jer vjerujemo da je jedan od temeljnih izazova koje lideri današnjice trebaju prevladati da bi uspješno vodili u budućnost(i), upravo to da promijene poimanje vođenja iz klasičnog ‘ja sam osoba na poziciji ili s potencijalom da vodi’ u inovativno ‘sudjelujem u kreiranju konteksta u kojem zajednički vodimo’.

U okruženju koje se sve brže mijenja, u vremenu koje obiluje inovacijama, u globalnoj tržišnoj areni, u organizacijama u kojima istovremeno radi 5 generacija i X nacija, u neumoljivo kompetitivnoj ekonomiji koja istovremeno treba biti društveno odgovorna, ekološki održiva i dalje donositi profit vlasnicima… lideri današnjice se suočavaju sa sve više izazova, sve većom kompleksnošću i sve zahtjevnijim stakeholderima čije interese treba pomiriti.

Stari modeli upravljanja i načini rukovođenja više nisu dostatni, kao ni stari načini razvoja (budućih) lidera. Stoga vam pomažemo osmisliti i provesti inovativne razvojne programe, kako biste pomogli svojim menadžerima na top pozicijama, njihovim sukcesorima, cijelim menadžment timovima, onima kod kojih prepoznajete liderske potencijale, ali i svima ostalima u organizaciji koji imaju važne uloge u razvoju za budućnost i u vođenju kroz promjene koje tek dolaze.

Ključne liderske kompetencije

Kao ključne kompetencije koje lideri trebaju razvijati danas da bi se uspješno nosili s izazovima koji dolaze sutra, mi u Creativi između ostalog vidimo:

  • Nošenje s kompleksnošću i kontinuiranim promjenama
  • Fleksibilnost i otpornost na stres
  • Vođenje kreiranjem konteksta za razvoj, inovacije i izvrsnost
  • Sarađivanje, dijalog i ko-kreacija
  • Vođenje primjerom i integritetom
  • Odgovornost koju nosi uticaj i uticaj koji nosi odgovornost / Poslovna i društvena svijest i odgovornost

Kako radimo?

U saradnji s vama kreiramo cusom-made program za razvoj liderstva u vašoj organizaciji.

  1. Detaljno istražujemo vaše potrebe, organizacijski kontekst, uočene razvojne prilike.
  2. Predlažemo vam, te kreiramo i provodimo inicijalnu aktivnost s izabranom grupom vaših lidera ili menadžera kroz koju istovremeno pokrećemo razvoj i dobivamo još jasniji uvid u razvojne potrebe i potencijale. Početna aktivnost može biti F360, razvojni centar (DC), strateška radionica, modul edukacije na određenu temu ili kratki razvojni ciklus od nekoliko modula i prateće individualne podrške.
  3. Predlažemo daljnje aktivnosti i zajednički razvijamo razvojni program koji obuhvata splet aktivnosti kroz duži vremenski period. Dio tih aktivnosti potom provodite u saradnji s nama (ili drugim vanjskim edukatorima/savjetnicima), a dio interno i samostalno.

Dodatne mogućnosti

Kreirajmo zajedno kontekst za razvoj liderstva. Dogovorite sastanak sa konsultanticama Creative.