Rent a mentor

Ojačajte uticaj, izgradite ekspertizu i ubrzajte razvoj svoje karijere u HR-u

Usluga Rent a mentor namijenjena je HR specijalistima i HR menadžerima koji žele proširiti i produbiti svoja stručna znanja u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima.

Dizajnirana je tako da pruža indivdualniziranu edukaciju i savjetovanje za početnike u HR-u, ali i stručnu pomoć za iskusne HR menadžere koji traže mentorsku podršku u daljnjem razvoju i jačanju HR funkcije u svojim organizacija.

Tokom trajanja mentorstva jedna od ekspertica Creative je vaša mentorica (ovisno o ciljevima mentorstva), a na raspolaganju su vam i specifična stručna znanja ostatka Creativinog tima, te 20% popusta na kotizacije za sve otvorene HR edukacije.

Ciljevi mentorstva se definiraju individualno, a neki od njih mogu biti

  • Postavljanje ciljeva – podrška u postavljanju profesionalnih cilja i kreiranju plana za njihovo ostvarenje 
  • Razvoj znanja i vještina – vođenje, edukacija, dijeljenje iskustva i dobrih praksi, te druge aktivnosti koje podržavaju razvoj specifičnih znanja i vještina
  • Individualnizirana podrška – savjetovanje i podrška koja je prilagođena specifičnim potrebama i izazovima mentee-ja (upravljanje konfliktima, rješavanje izazova sa zahtjevnim članovima tima, izgradnja uticaja i odnosa sa stakeholderima i sl.) 
  • Razvoj karijere – istraživanje mogućnosti za razvoj karijere i kreiranje plana razvoja potrebnog za buduće uloge.
  • Feedback i evaluacija – redovan feedback i evaluacija konkretnih radnih zadataka sa ciljem unapređenja učinka.

Česta tematska područja kojima se bavimo u okviru mentorstva su

– Razumijevanje uloge HR-a u razvoju i funkcioniranju preduzeća
– Kreiranje i implementiranje strategije razvoja ljudskih potencijala
– Uspostavljanje HR funkcije u preduzeću
– Kreiranje feedback kulture u preduzeću
– Vođenje razgovora o učinku i razvojnih razgovora
– Razvoj organizacijske kulture u kojoj se cijene učinak i razvoj
– Dizajniranje sistema upravljanja učinkom
– Procjene razvijenosti kompetencija i radnih i razvojnih potencijala
– Provođenje selekcijskih postupaka
– Planiranje, dizajniranje i praćenje razvojnih aktivnosti za menadžere i za zaposlenike
– Kreiranje i provođenje internih razvojnih i edukativnih radionica za zaposlenike

Kontaktirajte nas i zakažite sastanak sa konsultantima Creative BH. Podijelite sa nama svoje ciljeve i potrebe. Razvijajmo se zajedno!