Selekcijski intervju

 

 

Odaberite najbolje kandidate za svoj tim i kompaniju.

Datum održavanja: 04.10.

Creativina edukacija Selekcijski intervju zasniva se na spoznajama savremene organizacijske psihologije i na nekoliko desetljeća iskustva koje naš tim ima u procjeni radnih i razvojnih potencijala i u podučavanju osoba koje provode selekcijske postupke. Cilj nam je ojačati vještine i kompetencije koje će polaznicima omogućiti da u selekcijskom procesu otkriju i odaberu kandidate koji su najviše usklađeni sa njihovim očekivanjima, zahtjevima radnog mjesta i kulturom kompanije/organizacije.

Radionica je namijenjena:

  • menadžerima koji u svom poslu sudjeluju u procesima oblikovanja i izvođenja intervjua pri izboru novih zaposlenika
  • vlasnicima manjih kompanija
  • HR specijalistima i stručnim saradincima u ljudskim potencijalima
  • mladim psiholozima na početku karijere koji se planiraju baviti selekcijom i razvojem ljudskih resursa

Ova edukacija polaznicima omogućava:

  • Unapređenje vještina planiranja, pripreme i provedbe selekcijskog intervjua
  • Odabir ključnih kompetencija i kreiranje profila željenog kanidata
  • Unapređenje vještine kreiranja i odabira pitanja, te vođenja intervjua
  • Donošenje kvalitetnih odluka o kandidatima, izbjegavanje zamki pogrešnog zaključivanja

Edukatorice

Adna-Basic

Adna Bašić, MA psih, stručnjakinja za procjenu i razvoj potencijala, te edukatorica za profesionalni i osobni razvoj. Facilitatorica individualnog, timskog i organizacijskog razvoja i savjetnica u osmišljavanju i vođenju edukacija, projekata procjene, te usluga HR konsaltinga. Trenutno u edukaciji za geštalt psihoterapeuta. Zaposlena u Creativi od 2019. godine.

Vrijeme i mjesto održavanja: 04.10. od 09:00 do 16:30
Mjesto održavanja radionice je u Sarajevu, a tačna lokacije će biti naknadno određena.

Ručak i osvježenje na pauzama su organizirani u sklopu edukacije

Cijena rana kotizacija (za prijave do 04.09.): 350 KM + PDV

Cijena kasna kotizacija: 390 KM + PDV 

Napomene: Maksimalan broj učesnika iz jedne kompanije je 5.

→ Link za prijavu na radionicu

Za sve dodatne informacije i prijave kontaktirajte nas putem info@creativa.ba