Strateške radionice

Ostvarite jasnoću, kreirajte budućnost…

Radionice strateškog planiranja provode se sa timovima na različitim organizacijskim nivoima i za cilj imaju:

 • Analizirati vjerovatne i moguće scenarije budućnosti i oblikovati viziju daljnjeg organizacijskog razvoja
 • Osmisliti strategiju, postaviti ciljeve, definirati prioritete
 • Oblikovati strategiju razvoja menadžmenta i zaposlenika
 • Naučiti kako komunicirati stratešku jasnoću na svim nivoima organizacije
 • Osvijestiti koja sve strateška pitanja preduzeće treba rješavati kako bi postiglo viziju
 • Jačati fokus menadžmenta na strateške aktivnosti, planiranje i komuniciranje
 • Osigurati strateški follow up

Proces zahtijeva visok nivo angažmana svih učesnika. Metodologija koju smo osmislili u Creativi bazira se na kreiranju i poticanju timske energije u kojoj se povezuju kreativnost, fokus, efikasnost i povjerenje –  stručnjaci Creative timu pomažu da održi fokus i strukturirano prođe kroz sve faze procesa.

Konačni rezultat je dogovorena strateška slika i plan djelovanja sa sljedećim elementima:  

 • Strateška jasnoća i kohezija – Ko smo i gdje idemo? Kojim vrijednostima se vodimo?
 • Strateški pravci – Kako namjeravamo stići do cilja? Koji strateški pravci su ključni za ostvarenje vizije?
 • Taktika – postignuća – Konkretna postignuća koja trebamo ostvariti da stignemo do cilja; Taktički plan za sljedeće tri godine; Politike, procedure, procesi; Sistemi komunikacije, donošenja odluka i protok informacija
 • Operativni ciljevi za narednu godinu
 • Termin plan aktivnosti za prvih 90 dana

Kontaktirajte nas i zakažite sastanak sa konsultantima Creative BH. Podijelite sa nama svoje ciljeve i potrebe. Otkrijmo zajedno vašu budućnost.