Emocionalna otpornost – 11.04.

Pridružite nam se na putu samoistraživanja i jačanja unutrašnjih kapaciteta. Datum održavanja: 11.04.2024. Creativina edukacija Emocionalna otpornost posvećena je istraživanju unutrašnjih i vanjskih aspekata emocionalne otpornosti, boljem razumijevanju sebe i usvajanju alata koji pomažu jačanju emocionalne otpornosti. Polaznici će kroz ovu edukaciju imati priliku istraživati sebe, te dobiti praktične savjete primjenjive u svakodnevnim životnim situacijama […]

Kako vratiti osjećaj kontrole nad situacijom

      Svi se tokom života suočavamo sa emocijama straha, panike, anksioznosti i neizvjesnosti. No u trenutnim okolnostima su ove emocije intenzivnije, učestalije i daleko rasprostranjenije. Stoga ćemo u narednom periodu sa vama dijeliti praktična znanja, savjete i tehnike koji vam mogu pomoći da se lakše nosite sa ovim izazovnim emocijama i sačuvate svoje […]

Kako i kamo sa brigama?

      Brige su uobičajene, pripremaju nas za budućnost, čine opreznijima te nam svojom zaštitnom funkcijom često „čuvaju leđa“. Međutim, problem nastaje kada nestanemo u vrtlogu vlastitih misli i uronimo u more briga, gubeći se na pučini te zaboravimo da imamo mogućnost plivanja i održavanja glave iznad površine. S obzirom da trenutna životna situacija […]

Upravljanje ljutnjom u komunikaciji

      Od trenutka kada se rodimo komuniciramo glasom, pokretom, riječima…Gradimo konstrukcije od riječi kojima povezujemo sebe sa svijetom oko nas. No tu konstrukciju, taj most ka drugima, ne čine samo riječi već i emocije koje su neizostavan dio komunikacije. Ono što nastaje kao rezultat spajanja komunikacije i emocija slično je alhemiji – nešto […]