Upravljanje ljutnjom u komunikaciji

      Od trenutka kada se rodimo komuniciramo glasom, pokretom, riječima…Gradimo konstrukcije od riječi kojima povezujemo sebe sa svijetom oko nas. No tu konstrukciju, taj most ka drugima, ne čine samo riječi već i emocije koje su neizostavan dio komunikacije. Ono što nastaje kao rezultat spajanja komunikacije i emocija slično je alhemiji – nešto […]