Emocionalna otpornost – 11.04.

Pridružite nam se na putu samoistraživanja i jačanja unutrašnjih kapaciteta. Datum održavanja: 11.04.2024. Creativina edukacija Emocionalna otpornost posvećena je istraživanju unutrašnjih i vanjskih aspekata emocionalne otpornosti, boljem razumijevanju sebe i usvajanju alata koji pomažu jačanju emocionalne otpornosti. Polaznici će kroz ovu edukaciju imati priliku istraživati sebe, te dobiti praktične savjete primjenjive u svakodnevnim životnim situacijama […]