Timski coaching

Krenite na putovanje otkrivanja i rasta tima, gdje svaki tim svojim talentima maksimalno doprinosi ostvarenju zajedničkog cilja

Timski coaching je proces koji pomaže timu da

  • razumije šta se sa timom dešava interno (šta su naši strahovi, naše nade, naš identitet, naše vrijednosti)
  • zatim to povezuje sa okruženjem i kontekstom (šta se dešava oko nas, prijetnje i prilike, resursi koji nam jesu ili nisu dostupni, ljudi koji utiču na nas i na koje mi utičemo)
  • sa ciljem da potakne razgovor koji će dovesti do donošenja kvalitetnijih odluka – jer svoje unutarnje vrijednosti provodi u rezultate uz duboko razumijevanje vanjskog okruženja.

Timski coach koristi niz metoda, tehnika i alata kako bi osnažio tim sa kojim radi. U Creativi koristimo PERILL model Davida Clutterbucka timskog funkcioniranja kao framework za timski coaching. Ovaj model tim tretira kao kompleksan prilagodljiv sistem fokusiran na razvoj u sljedećim aktivnostima i procesima koji određuju timsku uspješnost: 

Svrha i motivacija: Sa kojom svrhom tim postoji? Zašto je tu? Stepen u kojem ta svrha energizira i pokreće tim?

Eksterni sistemi, procesi i strukture: Stakeholderi – Kako komuniciramo sa njima? Na koji način ih slušamo? Kako upravljamo njihovim očekivanjima? Znamo li uopšte šta su njihova očekivanja?

Odnosi: Kako se slažemo jedni sa drugima? Kako so postigli da vjerujemo jedni drugima? Na koji način osiguravamo psihološku sigurnost?

Interni procesi, sistemi i strukture: Kako osiguravamo da svako informacije dobiva na način koji je njemu potreban? Kako znamo da donosimo ispravne odluke?

Učenje i razvoj tima: Na koji način se ovaj tim konstantno prilagiđava, unosi nova znanja, vještine i sposobnosti kako bi bio ispred promjena oko njega?

Leadership: Vođenje (ne vođa).  Na koji način je vođenje distribuirano unutar tima?

Počinjemo s temeljitim razumijevanjem dinamike tima, kompetencija i jedinstvenih vještina, izazova i timskih ciljeva. Na temelju tog razumijevanja, zajedno sa timom se dizajniraju mogući scenariji putovanja sa cijelim timom kroz timski coaching. 

Tokom coachinga koriste se moćna pitanja i pažljivo slušanje kako bi se članovi tima potaknuli na introspekciju, razmišljanje o vlastitim ulogama i razvoju njihovih vještina. Potiče se otvorena komunikaciju i izgradnju povjerenja unutar tima, stvarajući siguran prostor za izražavanje ideja i mišljenja.

Također, radi se na identificiranju i prevladavanju barijera koje mogu ometati učinkovitost tima. Uz podršku timskog coacha, tim razvija strategije za prevladavanje konflikata i rješavanje problema kako bi postigli jasne ciljeve i rezultate.

Timske coaching sesije se održavaju u skladu sa ICF (International Caoching Federation) standardima i kompetencijama. Trajanje sesija je najčešće 120 minuta. Broj sesija ovisi o potrebama klijenta i ciljevima coachinga, najčešće 4-6 sesija. Dinamika rada varira od jednom mjesečno do jednom kvartalno i dogovara se sa klijentom. Timske coaching sesije se onajčešće održavaju u prostorijama klijenta ili van poslovnog konteksta, u ugodnom okruženju. 

Pozivamo vas da se upustite sa nama u smislene razgovore, otvaranje prostora za kreativnost i inovativnost, izađete iz ustaljenih obrazaca i načina rada, te uronite u istraživanje mogućnosti.

Zakažite informativni sastanak sa coachevima Creative BH.