Najava otvorenih radionica / Otvorene HR edukacije / Upravljanje konfliktima, Ključni alati za vođenje teških razgovora

Upravljanje konfliktima, Ključni alati za vođenje teških razgovora

Radionica Upravljanje konfliktima, Ključni alati za vođenje teških razgovora namijenjena je usvajanju osnovih alata za vođenje različitih vrsta razgovora, sa fokusom na teške razgovore i konflikte. Učesnici ove radionice imat će priliku produbiti svoje razumijevanje komunikacije i konflikata, te usvojiti alate za vođenje razgovora usmjerenih ka rješavanju problema i traganju za win – win rješenjima. 
Pridružite nam se na ovoj edukaciji ako želite: 

  • razumjeti na koji način interpretacije koje formiramo o sagovorniku utiču na naše emocije i ponašanje u komunikaciji, te kako ući u teški razgovor i konflikt sa konstruktivnom interpretacijom
  • razumjeti vlastiti stil reagovanja u konfliktima i prepreke koje vam stoje na putu ka konstruktivnijem rješavanju konflikata
  • razumjeti otpore kod sagovornika i kako njima uspješno upravljati
  • usvojiti alate za konstruktivno vođenje teških razgovora i konflikata
  • istraživanje konstruktivnih načina/koraka u procesu rješavanja konflikata
  • rad na vještinama samoregulacije u teškim razgovorima i konfliktima

Način rad:

  • praktičan rad kroz samoistraživanje, individualne i grupne vježbe
  • malo teorije prezentirane na dinamičan i interaktivan način
  • aktivno sudjelovanje svih polaznika u grupnim diskusijama i u vježbanju situacija uz stručnu razvojnu povratnu informaciju od voditelja
  • u maloj grupi (6-12 polaznika) i u ugodnoj atmosferi

Edukator:

Adna Bašić, mag. psih., stručnjakinja za procjenu i razvoj potencijala i edukatorica za osobno razvoj, trenutno u edukacijskom procesu u oblasti geštalt psihoterapije.

Vrijeme i mjesto održavanja:

08.06.2022.

10:00 – 15:00

Radionica će se održati uživo ukoliko to epidemiološka situacija bude dozvoljavala. Mjesto održavanja radionice je u Sarajevu, a tačna lokacije će biti naknadno određena.

Cijena po polazniku: 200 KM + PDV. Maksimalan broj učesnika iz jedne kompanije je 5. Za privatno plaćanje cijena je umanjena za iznos PDV-a.

Prijave: do 30.05.2022. putem web stranice www.creativa.ba, e-maila info@creativa.ba ili telefona 061 482 961.