Najava otvorenih radionica / Upravljanje promjenama

Upravljanje promjenama

Učesnici radionice Upravljanje promjenama imat će priliku produbiti svoje znanje i razumijevanje procesa promjene, te naučiti kako prevladati otpore prema promjenama i potaći sebe i druge na preuzimanje odgovornosti za promjenu i prilagodbu.

Sadržaj edukacije:

 • Razumijevanje VUCA svijet u kojem živimo, te neizbježnost promjena i otpora prema promjenama
 • Faze kroz koje prolazimo u promjeni i šta nam je potrebno u pojedinoj fazi
 • Šta pomaže ili odmaže kod „šoka“ i negiranja
 • Preuzimanje osobne odgovornosti za promjenu i prilagodbu
 • Kako upravljati otporima prema promjenama kod sebe i drugih
 • Kako potaknuti proaktivna (umjesto reaktivnih) ponašanja kod drugih u procesu promjene

Način rada:

 • puno praktičnog učenja
 • tumačenje ključnih koncepata uz povezivanje s iskustvima polaznika i na primjerima iz poslovne prakse te kroz edukativne igre, grupne zadatke i trening vještina
 • malo teorije prezentirane na dinamičan i interaktivan način
 • aktivno sudjelovanje svih polaznika u grupnim diskusijama i u vježbanju situacija uz stručnu razvojnu povratnu informaciju od voditelja
 • u maloj grupi (6-12 polaznika) i u ugodnoj atmosferi

Voditeljica: Ema Borovina, dipl. psih., facilitator individualnog, timskog i organizacijskog razvoja, edukator, coach i savjetnik s gotovo 20 godina iskustva u kreiranju i provedbi programa za razvoj timova i ljudskih potencijala u poslovnim organizacijama, procjeni i razvoju potencijala menadžera i zaposlenika, edukacija radioničkog tipa, facilitaciji grupnih procesa i individualnom coachingu.

Vrijeme i mjesto održavanja:

Datum: 17.11.2022.

Vrijeme: 10:00 – 15:00

Mjesto održavanja radionice je u Sarajevu, a tačna lokacije će biti naknadno određena.

Cijena po polazniku: 300KM + PDV 

Maksimalan broj učesnika iz jedne kompanije je 5. Za privatno plaćanje odobravamo 20% popusta.

Prijave: do sedam dana prije održavanja prve edukacije putem web stranice (klikom na “Prijavi se”), e-mail info@creativa.ba ili telefona 062 189 316.