Upravljanje talentima

Dinamizirajte ljudski potencijal svoje kompanije i pokrenite novi razvoj talenata…

Ako je i za vas očekivano da upravo Talenti u vašoj organizaciji stvaraju relevantne iskorake, pokreću željene promjene, razvijaju rješenja za aktuelne izazove, pripremaju organizaciju da odgovori na buduće izazove, ali istovremeno razvijaju i mrežu poslovnih kontakata, te kvalitetnu saradnju i odnose sa drugima u organizaciji i van nje, kao i sebe same, vjerojatno ste već započeli promišljanje kako sistemskim pristupom i odgovarajućom podrškom od strane HR-a i od cjelokupnog menadžmenta možete:

  • Brže prepoznati pojedince koji su baš za vašu organizaciju pravi talenti
  • Razvoj i realizaciju njihovih potencijala podržati relevantnim razvojnim aktivnostima
  • Kreirati okruženje u kojem talentovani pojedinci žele raditi i u kojem se žele duže zadržati
  • Bolje iskoristiti njihove potencijale i kapacitet koji imaju da kroz svoj rad, kroz saradnju sa ostalim zaposlenicima i u međusobnoj saradnji ubrzaju razvoj organizacije i poslovanja

 

U traženju odgovora na ova pitanja možemo vam pomoći savjetovanjem u:

  • Analizi vašeg biznis konteksta, organizacijskih potreba za razvojem i načina na koji kroz sistem upravljanja talentima možete taj razvoj podržati
  • Definiranju šta specifično za vašu organizaciju znači ‘Talent’, koje su to specifične talentiranosti koje vaša organizacija treba sada i u skoroj budućnosti da bi stvarala izvrsne rezultate (profil talenta, ključne kompetencije talenata i kriteriji za nominaciju, ujednačavanje razumijevanja koncepta ‘talent’ unutar organizacije)
  • Dizajnu, razvoju i implementaciji tailor-made sistema upravljanja talentima kroz sve faze (prepoznavanje talenata, razvojni planovi, razvojne aktivnosti, evaluacija ostvarenosti razvojnih ciljeva, nove generacije talenata, kontinuitet razvoja talenata itd.)
  • Komunikaciji i predstavljanju sistema cijeloj organizaciji

 

Naša je osobitost u ovoj usluzi usmjerenost na to da vam pomognemo u kreiraju specifičnog tailor-made i simple-to-use sistema koji će istinski pokretati ubrzani razvoj vaše organizacije i činiti vas poslodavcem koji je poželjan talentovanim pojedincima vrlo jasnih profila, kakvi su baš vama specifično potrebni.

Uz to nas karakterizira i prošireno i sistemsko razumijevanje pojma talent; za nas talenti nisu samo pojedinci s talentima za liderske pozicije, već i oni s talentima za interno poduzetništvo, za mentoriranje i prenos znanja, za izvršiteljsku izvrsnost, za unapređenje saradnje s drugim odjelima itd.

Pri prepoznavanju talenata, pri internoj nominaciji i validaciji talenata pružamo vam podršku za menadžere kojom osiguravamo ujednačenost kriterija i/ili provodimo F360 procjene, te dodatnu vanjsku procjenu kroz usluge razvojnog profiliranja ili AC/DC.

A u planiranju i provedbi razvojnih aktivnosti tu smo za vas da kreiramo raznovrsne razvojne aktivnosti, kao i s našim programima u otvorenoj ponudi.

Talenti razvijaju posao, posao razvija Talente. Zajedno razvijamo razvoj.

Kontaktirajte nas i dogovorite sastanak s timom Creative.