Wellbeing


Upravljanje stresom i emocijama

Kroz ovu radionicu učesnici će imati priliku osvijestiti svoj nivo stresa, prepoznati znakove stresa i vlastiti stil reagovanja pod stresom, produbiti svoje razumijevanje emocija, te usvojiti raznolike tehnike i alate za nošenje sa stresom i upravljanje emocijama. Radionica je interaktivnog karaktera, sa zadacima između modula namijenjenih osvještavanju, te učvršćivanju novih vještina.

Voditeljica: Adna Bašić, mag. psih., stručnjakinja za procjenu i razvoj potencijala i edukatorica za osobno razvoj, trenutno u edukacijskom procesu u oblasti geštalt psihoterapije.

Trajanje: šest sati podijeljenih u tri dvosatna modula

Datum: 23.02. (Modul I), 02.03. (Modul II) i 09.03. (Modul III)

Vrijeme: 17.00 – 19.00

Način rada: Online (Zoom platforma, grupa do 10 polaznika)

Cijena: 120 KM + PDV

Napomena: Za privatno plaćanje cijena je umanjena za iznos PDV-a. Maksimalan broj učesnika iz jedne kompanije je 5.

Prijavi se

Ciklus emocionalne otpornosti

Ciklus emocionalne otpornosti sastoji se od tri radionice: Suočavanje sa brigama, Jačanje samopoštovanja i Postavljanje zdravih granica u odnosima. Ovaj ciklus fokusiran je na uvježbavanje tehnika koje će pomoći jačanju ključnih vještina koje su u osnovi naše emocionalne otpornosti. Moguće je prisustvovati samo jednoj radionici ili svim radionicama u ciklusu.

Voditeljica: Adna Bašić, mag. psih., stručnjakinja za procjenu i razvoj potencijala i edukatorica za osobno razvoj, trenutno u edukacijskom procesu u oblasti geštalt psihoterapije.

Trajanje: šest sati podijeljenih u tri dvosatna modula

Datum: 11.05. (Suočavanje sa brigama), 18.05. (Jačanje samopoštovanja) i 25.05. (Postavljanje zdravih granica u odnosima)

Vrijeme: 17.00 – 19.00

Način rada: Online (Zoom platforma, do 10 učesnika)

Cijena za pojedinačnu radionicu iz ciklusa: 50 KM + PDV

Cijena za cijeli ciklus emocionalne otpornosti: 120 KM + PDV

Napomena: Za privatno plaćanje cijena je umanjena za iznos PDV-a. Maksimalan broj učesnika iz jedne kompanije je 5.

Prijavi se

Suočavanje s brigama

Trenutno imate neku brigu koja vas muči? Skloni ste brigama pa želite naučiti kako se bolje sa njima nositi? Ako je odgovor na jedno od pitanja DA, onda nam se pridružite na ovoj radionici. Na njoj ćete naučiti prepoznati da li su vaše brige rješivi problemi ili je riječ o hipotetskim brigama koje su van vaše kontrole. Kroz podršku edukatora proradite svoju brigu i sa radionice izađite sa boljim razumijevanjem sebe i konkretnim rješenjima za svoju brigu.

Voditeljica: Adna Bašić, mag. psih., stručnjakinja za procjenu i razvoj potencijala i edukatorica za osobno razvoj, trenutno u edukacijskom procesu u oblasti geštalt psihoterapije.

Trajanje: 2 sata

Datum: 11.05.2021.

Vrijeme: 17.00 – 19.00

Način rada: Online (Zoom platforma, grupa do 10 polaznika)

Cijena: 50 KM + PDV

Napomena: Za privatno plaćanje cijena je umanjena za iznos PDV-a. Maksimalan broj učesnika iz jedne kompanije je 5.

Prijavi se

Jačanje samopoštovanja

Skloni ste kritikovati sebe i biti pretjerano strogi prema sebi? Teško sami sebi priznajete greške? Prolaze li vam često kroz glavu misli „nisam dovoljno dobar/a“, „nisam ni zaslužio/la bolje“, „drugi su bolji od mene“… Ako je odgovor na jedno od ovih pitanja DA, onda nam se pridružite na ovoj radionici. Kroz podršku edukatora identificirajte koji je vaš sabotirajući unutrašnji monolog koji vam stoji na putu uspjeha, te kako da komunicirate sami sa sobom sa više suosjećanja i time ojačate svoje samopoštovanje.

Voditeljica: Adna Bašić, mag. psih., stručnjakinja za procjenu i razvoj potencijala i edukatorica za osobno razvoj, trenutno u edukacijskom procesu u oblasti geštalt psihoterapije.

Trajanje: 2 sata

Datum: 18.05.2021.

Vrijeme: 17.00 – 19.00

Način rada: Online (Zoom platforma, grupa do 10 polaznika)

Cijena: 50 KM + PDV

Napomena: Za privatno plaćanje cijena je umanjena za iznos PDV-a. Maksimalan broj učesnika iz jedne kompanije je 5.

Prijavi se

Postavljanje zdravih granica u odnosima

Teško vam je postaviti granice sa određenim tipom ljudi? Postoje ljudi kojima često popuštate i ne znate kako da se postavite prema njima? Voljeli biste naučiti bolje komunicirati svoje granice drugima? Ako je odgovor na neko od ovih pitanja DA, onda nam se pridružite na ovoj radionici. Kroz podršku edukatora produbite svoje razumijevanje vlastitih granica i uvježbajte kako postaviti granice u različitim situacijama.

Voditeljica: Adna Bašić, mag. psih., stručnjakinja za procjenu i razvoj potencijala i edukatorica za osobno razvoj, trenutno u edukacijskom procesu u oblasti geštalt psihoterapije.

Trajanje: 2 sata

Datum: 25.05.2021.

Vrijeme: 17.00 – 19.00

Način rada: Online (Zoom platforma, grupa do 10 polaznika)

Cijena: 50 KM + PDV

Napomena: Za privatno plaćanje cijena je umanjena za iznos PDV-a. Maksimalan broj učesnika iz jedne kompanije je 5.

Prijavi se